logografika_header

Grafika


Studia obejmują kształcenie w zakresie klasycznych technik graficznych – druk płaski (litografia), wklęsły (akwaforta, akwatinta, mezzotinta, sucha igła), wypukły (linoryt) i druk cyfrowy.

Wszystkie poznane techniki pozwalaja na wybranie specjalizacji i realizację dyplomu w wybranej technice.

Korekty i wykłady prowadzone są nad matrycą graficzną, co pozwala na lepszy kontakt i indywidualne podejscie do studenta. Zachęcamy do swobodnej i twórczej pracy w ramach wybranego przez studenta tematu. Cel kształcenia – to opanowanie techniki tak, by s tała się ona narzędziem wyrazu artystycznego.

Grafika Projektowa – Nowe Media

Studia obejmują kształcenie w zakresie szeroko pojętej grafiki projektowej, tworzenia przekazu za pomocą obrazu i słowa. Zajęcia odbywają w profesjonalnie wyposażonej pracowni komputerowej. Każdy student ma dostęp do własnego stanowiska komputerowegoi korzysta z najnowszychprogramów graficznych Adobe (Photoshop, Illustrator, In Design, Dreamweaver ,Flash, After Effect). Znajomość programów ma służyć realizacji wizji projektu artystycznego. Naszą zasadą jest prymat myśli twórczej nad narzędziem.
Zchęcamy także do równorzędnego posługiwania się klasycznymi środkami takimi jak: rysunek,malarstwo, collage, fotografia.


Ilustracja jest przedmiotem na który kładziemy zczególny nacisk podczas studiów. Przedmiot ten jest rozszerzony o komiks, story board, mural i inne prace z gatunku streen art.

Wszechstronnie wykształceni absolwenci EAS, to artyści posługujący się różnymi środkami wyrazu, świadomi wymagań współczesnego rynku mediów.