logokariera_headerBiuro Praktyk i Karier

Proponujemy studentom skorzystanie z konsultacji z doradcą zawodowym oraz psychologiembiznesu. Dzięki spotkaniu z nami uzyskasz pomoc w zakresie profesjonalnego przygotowania CV i listu motywacyjnego, poznasz tajniki zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, lepiej zrozumiesz własną motywację i odkryjesz potencjał zawodowy oraz znajdziesz odpowiedzi na pytania wiążące się z rozwojem Twojej kariery.

Zapraszam również do udziału w warsztatach kompetencji interpersonalnych i osobistych, które pozwolą Ci poszerzyć świadomość Twoich mocnych stron i atutów na rynku pracy, a także rozwinąć nowe umiejętności kluczowe z punktu widzenia pracodawców.

W naszej ofercie znajdziesz również praktyki i staże bezpłatne oraz płatne. Publikujemy także oferty pracy dla studentów i absolwentów Uczelni. Współpracujemy w tym zakresie z wieloma renomowanymi firmami i instytucjami.

Kontakt:
Biuro Praktyk i Karier AFiB Vistula
ul. Stokłosy 3, Warszawa
pokój 30
tel: 22 4572423
e-mail: rozwoj.kariery@vistula.edu.pl

Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach: 11.00 – 15.00

Oferty praktyk i staży >>>

STYPENDIA
REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ dla studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula TUTAJ określa następujące podstawowe zasady ubiegania się o pomoc materialną w roku akademickim 2013/2014:
1.Student może ubiegać się w Uczelni o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

2. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów i uczelni – według własnego wyboru.

Więcej informacji: