Kierunek
malarstwo

Malarstwo

EAS oferuje kandydatom od 1 października 2006 roku studia na kierunku malarstwo zgodnie z obowiązującymi
w Unii Europejskiej standardami kształcenia, z podziałem na 3-letnie studia licencjackie i 2-letnie studia magisterskie uzupełniające. W programie przewidziano około 3000 godzin zajęć akademickich w systemie stacjonarnym, które przeliczane są na około 180 punktów ECTS (Europejski System Transferu Punktów) w konkretnej dziedzinie kształcenia na studiach wyższych. Absolwent kierunku Malarstwo otrzymuje dyplom licencjata/magistra sztuki. W programie zajęć EAS przewiduje zajęcia z zakresu następujących przedmiotów:

Kształcenie kierunkowe:
 • malarstwo sztalugowe
 • street art
 • rysunek studyjny
 • rysunek narracyjny (storyboarding)
 • rysunek perspektywiczny
 • rysunek na potrzeby animacji, komiksu i ilustracji
Kształcenie kierunkowe uzupełniające:
 • grafika 2D – Illustrator, In Design, Corel Draw, Photoshop, Painter
 • grafika 3D – 3D Studio Max
 • animacja – Flash
Kształcenie ogólne:
 • historia sztuki
 • psychologia widzenia
 • lektorat języka obcego